Novosti

Waste Framework Directive – WFD

bog velikog potencijala za recikliranje i ponovnu upotrebu, građevinski je otpad prepoznat i određen od strane Europske komisije kao jedan od prioritetnih smjerova za rješavanje, odnosno prepoznat je kao jedan prioritetnih problema za financiranje. Također, jedan od osnovnih ciljeva održivosti definiran u dokumentu Agenda 21 on Sustainable Construction smanjenje je korištenja neobnovljivih sirovina.

Odgovarajuće upravljanje građevinskim […]

By |Siječanj 20th, 2015|Novosti|0 Comments

Postrojenja za reciklažu građevinske šute

Pod građevinskim otpadom koji se može reciklirati u postrojenju spadaju sljedeći materijali: opeka, beton, armirani beton, asfalt, kamen i tome slični građevinski otpad.

Postrojenje se sastoji od prilazne rampe, usipnog koša, primarne čeljusne drobilice, dijela za ručni odabir, sekundarne udarne drobilice, odvajanja lakih čestica te komplet sita za separaciju frakcija 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm […]

By |Siječanj 20th, 2015|Novosti|0 Comments

Gospodarenje građevinskim otpadom

Građevni (građevinski) otpad mora se odvojeno skupljati i zatim reciklirati. Vlasnik građevnog otpada mora otpad predati tvrtki koja ima koncesiju za gospodarenje građevnim otpadom. Zabranjeno je odlaganje građevnog otpada na mjestu nastanka ili na lokacijama koje za to nisu predviđene. Zbog potpunije oporabe otpade, prilikom zbrinjavanja potrebno je odvojeno prikupiti i sastavnice takvog otpada kao […]

By |Siječanj 20th, 2015|Novosti|0 Comments