Reciklaža Mišić d.o.o.
Stjepana Vojvode 23,
Podbrest
Hrvatska (Croatia)

Kontakt osoba: Tea Mišić
Mobilni: 099 /430 52 51

Web stranica: www. reciklaza-misic.hr
E-mail: reciklaza.misic@gmail.com

Djelatnost tvrtke: Skupljanje i oporaba neopasnog otpada
OIB: 19463608307

Članovi uprave:
Tomislav Mišić – direktor
Dejan Mišić – direktor