U našem Reciklažnom dvorištu zbrinjavamo isključivo neopasni građevinski otpad iz cijelog područja Sjeverozapadne Hrvatske, pa i šire.
Prilikom prihvata važemo te vizualno pregledavamo i ocjenjujemo stanje i vrstu otpada, te prema tome određujemo ključni broj otpada – prema tablici:

Ključni broj otpada Naziv otpada prema katalogu otpada
17 01 01 Beton
17 01 02 Opeka
17 01 03 Crijep/pločice i keramika
17 01 07 Mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06
17 03 02 Mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01
17 05 04 Zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03
17 05 06 Iskopana zemlja koja nije navedena pod 17 05 05
17 05 08 Kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07
17 08 02 Građevinski materijal na bazi gipsa koji nije naveden pod 17 08 01
17 09 04 Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata

Otpad se odlaže u posebne bokseve odvojeno po vrstama na vodonepropusni plato, gdje se mora obraditi prije nekog od postupka oporabe (recikliranja), a to su pretežito: izdvajanje armature (željeza), drva, plastike, papira i stakla uz pomoć hidrauličnih škara i čekića za beton, te magneta za odvajanje željeza.
Slijedi recikliranje građevinskog otpada (postupak R5), odnosno drobljenje otpada u udarnoj drobilici u dvije frakcije:

–   0 mm – 45 mm
– 45 mm – 65 mm
gdje nakon procesa drobljenja dobivamo reciklirani agregat, koji se odvaja transportnim trakama, te se privremeno skladišti do prodaje.
Reciklirani agregati:

DROBLJENI ASFALT
DROBLJENI BETON
DROBLJENI MJEŠANI AGREGAT
DROBLJENI MJEŠANI AGREGAT S LOMOM OPEKE
DROBLJENA OPEKA
PROSIJANA ZEMLJA

Valja napomenuti da se takvim recikliranjem ne onečišćuje okoliš i omogućuje se ponovna uporaba recikliranog agregata u građevinarstvu kojem su svojstva ispitana od strane IGH d.d. i Bioinstitut, te se pokazao odličnim materijalom za navoz, izradu tampona, parkirališta, bankina i potražnja za takvom vrstom agregata je sve veća.

DROBLJENI ASFALT                                       DROBLJENA OPEKA                                      DROBLJENI BETON

DROBLJENI ASFALT Reciklirani agregat - drobljena opeka frakcija 0-45mm Reciklirani agregat - drobljeni beton frakcija 0-45m