Pošto već duže poslujemo u navedenoj djelatnosti, stekli smo mnogo iskustva i poslovnih partnera u dosadašnjem radu, pa ćemo navesti neke od njih:

Tegra d.d. – zbrinjavanje građ. otpada (ugovor o zbrinjavanju od 2012.g.), te usluga prijevoza agregata za asfaltne baze
– usluga vađenja šljunka sa specijalnim strojem u njihovom eksploatacijskom postrojenju od 1993. godine do danas
– zajednički rad na sanaciji deponije komunalnog otpada u Totovcu – projekt: “Sanacija deponije komunalnog otpada u Totovcu“ od 2009.g – 2013.g.

Đurkin d.o.o. – zbrinjavanje građevinskog otpada – korištenje našeg recikliranog agregata kod njihove izvedbe u građevinarstvu, kao i kod postavljanja kanalizacijskog sustava

GKP Čakom d.o.o. – dugogodišnja suradnja u smislu zbrinjavanja građevinskog otpada
– kooperanti kod sanacije divljeg odlagališta otpada u romskom naselju u Orehovici – projekt: „Sanacija divljeg odlagališta otpada u romskom naselju u Orehovici“ od kolovoza 2014.g.
– razne poslovno-tehničke suradnje, usluga prijevoza neopasnog otpada, usluga prosijavanja komposta te graĎevinski iskopi

IGH d.d.- suradnja i praćenje po pitanju potrebnih ispitivanja za pogodnosti recikliranih materijala koji nastaju u reciklažnom dvorištu Z.A.O „Mišić“ Općina Orehovica – zbrinjavanje građevinskog otpada iz cijele Općine,
– rad na sanaciji odlagališta graĎevinskog otpada u Orehovici – projekt: „Sanacija divljeg odlagališta građevinskog otpada u Orehovici od 2013. godine
– Projekt: „Sanacija divljeg odlagališta otpada u romskom naselju u Orehovici“ od kolovoza 2014.g.

Općina Belica – zbrinjavanje građevinskog otpada i održavanje nerazvrstanih cesta i putova korištenjem našeg recikliranog agregata

Općina Šenkovec – sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada na lokaciji Ksajpa u Šenkovcu projekt: „Sanacija divljeg odlagališta otpada na lokaciji Ksajpa U Šenkovcu“ od lipnja 2014.godine
– održavanje nerazvrstanih cesta i putova recikliranim agregatom

Općina Pribislavec – zbrinjavanje građevinskog otpada te ponovno korištenje recikliranog agregata za obnavljanje nerazvrstanih cesta (ugovor o pružanju usluga od 2012.godine)

Općina Lopatinec – održavanje nerazvrstanih cesta i putova korištenjem recikliranog agregata

Općina Ivanovec – Usluge prijevoza i održavanja puteva recikliranim agregatom
– Usluge građevinskih iskopa te pripremnih radova na gradilištu

Univerzal d.d. – zbrinjavanje neopasnog otpada (obostrano) te obavljanje usluge prijevoza

Varkom d.d. – zbrinjavanje građevinskog otpada (ugovor od svibnja 2012.godine)

Aquatehnika d.o.o. – zbrinjavanje građevinskog otpada (ugovor od veljače 2013.g.)
– obavljanje usluge prijevoza te korištenje recikliranog agregata u građevinarstvu

Radionica željezničkih vozila d.o.o. – zbrinjavanje otpadnog pijeska od pjeskarenja
– obavljanje usluge prijevoza i građevinskih Iskopa

Panex d.d. – zbrinjavanje otpadnog pijeska od pjeskarenja te usluge prijevoza istog (ugovor od svibnja 2014.)

Ferro – Preiss d.o.o. – obavljanje usluge prijevoza otpada od metalurskih procesa

Metalska industrija Varaždin d.d. – usluga zbrinjavanja neopasnog otpada (ugovor od ožujka 2012.godine)
– usluga prijevoza otpada od metalurskih procesa

Međimurje graditeljstvo d.o.o. – dugogodišnja suradnja u smislu zbrinjavanja neopasnog otpada (ugovor o pružanju usluga od 2012.god.)
– korištenje recikliranog agregata u građevinarstvu

Međimurske Vode d.o.o. – usluga zbrinjavanja građevinskog otpada te korištenje našeg recikliranog agregata u cestogradnji

Kabel – Mont d.o.o.- zbrinjavanje građevinskog otpada, te korištenje recikliranih materijala za potrebe u građevinarstvu, kao i za kanalizacijski sustav

Komunalac d.o.o. – dugogodišnja suradnja u smislu prosijavanja komposta sa našim postrojenjem

Elektrocentar Petek d.o.o. – usluga zbrinjavanja građevinskog otpada prilikom rekonstrukcija javnih objekata

GORA – METAL d.o.o. – usluga zbrinjavanja građevinskog otpada prilikom rekonstrukcija javnih objekata

 

I mnogi drugi poslovni partneri.