Osnovna djelatnost tvrtke Reciklaža Mišić d.o.o. je izvođenje građevinskih radova, sakupljanje i oporaba neopasnog otpada. Visoka kvaliteta usluge i recikliranog materijala te ekološka usmjerenost predstavljaju temeljnu vrijednost na kojoj gradimo svoju konkurentnost i trajno poboljšavanje uspješnosti naše tvrtke.

Kako bismo trajno održavali zadovoljstvo naših kupaca i korisnika usluga te privukli interes novih, obvezujemo se da ćemo:

  • trajno analizirati postojeće i identificirati buduće potrebe kupaca i korisnika usluga u području djelatnosti tvrtke
  • tržištu nuditi široki asortiman proizvoda koji zadovoljavaju potrebe korisnika te sve tehničke, ekološke i zakonske propise
  • sagledavati, analizirati i upravljati poslovnim rizicima i nastojati u njima prepoznati prilike za nove iskorake
  • pratiti zakonske propise i zahtjeve zainteresiranih strana te im se trajno prilagođavati
  • redovito ocjenjivati utjecaje svojih procesa na okoliš i nastojati ih poboljšavati
  • razvijati i njegovati uzajamno korisne odnose sa svim zainteresiranim stranama
  • neprekidno poboljšavati djelotvornost procesa i sustava upravljanja kvalitetom i okolišem temeljenog na zahtjevima medunarodnih normi ISO 9001 i ISO 14001
  • postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve.

Dužnost i obveza svih uključenih u sustav upravljanja je prihvaćanje politike upravljanja kvalitetom i okolišem kao trajnog načela u vlastitom djelovanju.

Preuzmite dokument “Politika upravljanja kvalitetom i okolišem” u pdf formatu.